How to quickly remove files in folders

When you want to delete certain files for example with „.CR2” extension. Open „Terminal” and write correct path and extension, like this:

find /Users/YourUserName/Desktop/photography -name ‚*.CR2’ -delete

This command will remove all files which will match ‚*.CR2’ pattern in selected folder (example „/Users/YourUserName/Desktop/photography”) and subfolders.

I use this to delete image RAW files. I’m also deleting .xmp files.

Keep Your Mac clean 😉

[Mac OS X] – pokaż pulpit/biurko

Pokaż biurko mac os x

Niegdyś przed Mac OS X 10.7 funkcjonował skrót FN + F11.

Aktualnie na Macbook mamy do dyspozycji gest „Pokaż Biurko” (Preferencje systemowe… -> Gładzik)

Dla tych co lubią korzystać z klawiatur egzystuje następujący skrót: ⌘cmd + F3

Ukrywanie poszczególnych okien zrealizujesz skrótem hide: ⌘cmd + H

Aby zminimalizować wszystkie okna wystarczy użyć: ⌥ option + ⌘ cmd + M